Åpningstider

Arkivsenter sør har lesesal i Märthas vei 1 i Kristiansand. Her er det plass til 20 gjester. Betjeningen på lesesalen gir nødvendig veiledning. De kan blant annet gi deg råd om hva slags arkivmateriale du trenger, hvordan du finner fram i arkivkatalogene og i arkivene, og tips til hvordan du skal lese vanskelig skrift. Du må likevel være innstilt på gjøre arkivundersøkelsen på egen hånd. Betjeningen hjelper deg også dersom du vil søke om å få innsyn i klausulert materiale.

Åpningstider (september-april, utenom desember)

Mandag og onsdag : 09.00 – 15.00

Tirsdag : 09.00-18.00

Torsdag og fredag : Stengt

Åpningstider (mai-august, desember)

Mandag-onsdag: 09.00-15.00

I jula holder Arkivsenter sør stengt f.o.m. julaften t.o.m. 1. januar.

 

Reglement

Alle gjester på lesesalen må rette seg etter lesesalsreglementet. Dette finnes tilgjengelig i skranken, og på lesesalens studieplasser. De fleste arkiver er fritt tilgjengelige for alle, men noen er underlagt klausuleringer, først og fremst av hensyn til personvernet. Hvis du ønsker å bruke slikt materiale, må du søke spesielt om det.

Det er ikke anledning til å låne med seg arkivsaker hjem. Offentlige instanser som har avlevert til IKAVA eller Statsarkivet i Kristiansand, kan få låne tilbake materiale fra eget arkiv under spesielle forutsetninger.

Internett på lesesalen

Lesesalen er utstyrt med gratis trådløst nett, samt med enkelte PC-er med internettilgang. En av PC-ene er i tillegg utstyrt med kamera som kan brukes for avfotografering av arkivmateriale.

Samtalerom

Hvis du trenger å diskutere arkivmaterialet med noen, kan du gjøre dette i et eget samtalerom. Samtalerommet er lydisolert.

Forskerrom

Forskere som skal arbeide med f.eks. hovedoppgave, doktoravhandling eller bygdebøker, og som trenger å arbeide med arkivmateriale over flere måneder, kan etter søknad få disponere ett av to låsbare forskerkontor.

Avskrift

Vi leverer på bestilling avskrifter fra arkivmateriale med gotisk skrift når det er nødvendig for å dokumentere rettigheter til eiendom o.l. For avskrifter er prisen kr. 150,- per påbegynte maskinskrevne side.

Legg igjen en kommentar