Åpningstider lesesal

Mandag, torsdag og fredag  09:00-15:00
Tirsdag og onsdag  09:00-18:00