Om oss

Arkivsenter sørArkivsenter sør

Arkivsenter sør er navnet på samarbeidet mellom Statsarkivet i Kristiansand og Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA).

Statsarkivet og IKAVA har samarbeidet i flere år og det siste året har publikum nytt godt av felles lesesalstjenester i Märthas vei i Kristiansand. Det første året har fellesskapet vist seg fruktbart og institusjonene arbeider nå for å forbedre og utvide samarbeidet. For å tydeliggjøre når institusjonene opptrer sammen og for å forenkle presentasjonen av de to institusjonene i samarbeid, vil man nå ta i bruk navnet ”Arkivsenter sør”. Navnet skal brukes på bygningen begge holder til i, det skal brukes når institusjonene har felles prosjekter, og det vil bli brukt på felles nettsted.

 

Fra sol til after sun

Bildet er av et teppe som henger på det store møterommet i Arkivsenter sør.
Teppet er laget av Karen Elise Jørgensen og har tittel «Fra Sol til After sun», og viser med en rekke bilder symboler og skrift historien om Agder fra de første innbyggerne frem til vår tid.

 

 

Statsarkivet i Kristiansand

Statsarkivet i Kristiansand er en del av Arkivverket. De viktigste oppgavene til Arkivverket er å:

  • ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter
  • gjøre materialet tilgjengelig for bruk
  • føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene
  • bidra til at private arkiver blir tatt vare på

Statsarkivet oppbevarer arkiver etter lokale og regionale statlige myndigheter og dessuten private arkiver fra bedrifter, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner.

Til Arkivverkets hjemmeside

 

Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)

Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) er et selvstendig interkommunalt selskap for Vest-Agder fylkeskommune og kommunene i Vest-Agder. IKAVA ble stiftet 20. mars 1990 og er organisert etter lov om interkommunale selskaper.

IKAVA skal arbeide for at verdifullt kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål. IKAVA har ansvar for ordning, katalogisering og oppbevaring av eiernes eldre arkiver. IKAVA driver opplæring, rådgivning og veiledning i arkivsystemer og -rutiner, medvirker ved utarbeidelse av regelverk og i arkivplanleggingsprosjekter samt bistår med annet arkivarbeid for eierkommunene. IKAVA driver den felles depotløsningen for alle kommunene i Vest-Agder, inkludert fylkeskommunen. Denne ordningen omfatter papirarkiver såvel som elektroniske arkiver.

Til IKAVAs hjemmeside

Legg igjen en kommentar