«Torridal» – Temakveld

I samarbeid med Torridal historielag inviterer Arkivsenter sør til temakveld om lokalhistoriske kilder.

Vi får foredrag om hva vi kan finne ut og lære om lokalhistorie i arkivene.

Arrangementet er gratis.