Gotisk håndskrift

I samarbeid med DIS Vest-Agder inviterer vi til åpent møte om gotisk håndskrift. Vi gir en innføring i lesing av håndskriften som ble benyttet i Norge fram til 1870-tallet.