...

Velkommen til Arkivsenter sør

Bygning-SAK-avstand[1].jpgArkivsenter sør er navnet på samarbeidet mellom Statsarkivet i Kristiansand og Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA).

Statsarkivet og IKAVA har samarbeidet i flere år med blant annet felles lesesalstjenester i Märthas vei i Kristiansand.

Institusjonene arbeider nå for utvikle samarbeidet videre. For å tydeliggjøre når institusjonene opptrer sammen og for å forenkle presentasjonen av de to institusjonene i samarbeid, har vi tatt i bruk navnet ”Arkivsenter sør”.

Navnet skal brukes på bygningen begge holder til i, det skal brukes når institusjonene har felles prosjekter, og på vårt felles nettsted.

 


Våre åpningstidet på lesesalen :

Mandag, torsdag og fredag 09:00 - 15:00

Tirsdag og onsdag 09:00 - 18:00

Lesesalen er utstyrt med datamaskiner med nettilgang, samt en maskin med tilkoblet fotoutstyr for avfotografering av arkivmateriale. Avfotografert materiale kan tas med hjem på minnepinne eller brennes CD/DVD. Minnepinner og CD'er fås kjøpt i skranken.

Det er trådløst nett på lesesalen til fri disposisjon.

  

Vårens program:

Arkivsenter_Sor_Program_Forste_Halvar_2014[1].jpg

  

...
Bygningen Arkivsenter sør holder til i, ble innviet i 1997 og er spesialtegnet og -bygget for vår virksomhet. Vi tilbyr offentlige instanser, lag, foreninger, bedrifter og lignende å komme på besøk på arkivsenteret. På disse besøkene får dere informasjon om arbeidet og arkivene på senteret, og en omvisning i bygget. Har dere lyst på omvisning, ta kontakt på telefon 38 14 55 91/38 14 55 00 eller send oss en post til post@arkivsentersor.no