Avlyst
03
.
4
Kl
.
10:00

Grunnkurs i arkivkunnskap

Frist for påmelding: 27.03.24

Sted: DDV, Hestehaven 2a, 4520 Lindesnes

Tid: 10:00 - 14:00

Kursavgift: kr 400,- pr deltager for eierkommunene, kr 800,- for andre (inkl. enkel servering)

Vi anbefaler grunnkurset for arkivmedarbeidere, saksbehandlere og ledere, enten en ønsker oppfriskning av kunnskap, eller bevisstgjøring og kunnskap om arkiv som ny bruker av kommunens sak-/arkivsystem. Grunnkurset tar utgangspunkt i den praktiske hverdagen og gir en grunnleggende innføring i ulike sider ved arkivarbeidet, eksempel vis hva skal journalføres, arkivbegrensning og kassasjon, ordningsprinsipper og hvilke lover og regler som ellers gjelder for arkivarbeid i kommunene.

Skjema for påmelding