For forskere og studenter

Arkivene vi har byr på mange muligheter for forskning og oppgaveskriving. Vi jobber aktivt for å tilgjengeliggjøre det rike materialet vi tar vare på for våre eiere. Ønsker du hjelp til å finne frem dokumentasjon, eller trenger du tips til hvilke arkiv som kan være aktuelle for deg, er det bare å ta kontakt med oss.  

Vi samarbeider med Universitetet i Agder og har gode tradisjoner med å veilede studenter ved universitetet. Ved Arkivsenter sør har vi kyndige rådgivere som kan bistå med å finne frem i de forskjellige arkivene fra kommunene i tidligere Vest-Agder fylke, samt fylkeskommunen. Vi har et tett samarbeid med Statsarkivet i Kristiansand, dermed kan vi dra nytte av hverandre og gi studenter og forskere en bred inngang til landsdelens historiske skattekiste.

Enkelte arkiver kan være sperret fordi det inneholder taushetsbelagte opplysninger. Ta kontakt med oss dersom du vil søke innsyn med forskningsformål, eller ved andre faglige formål.

Alle spørsmål vedrørende innsyn kan rettes her.