Våre åpningstider:
Mandag:
09:00-15:00
Tirsdag:
09:00-18:00
Onsdag:
09:00-15:00
Stengt torsdag og fredag.

Lesesal

Arkivsenter sør har lesesal i Märthas vei 1 i Kristiansand.

Velkommen til lesesalen! Vi har 20 studieplasser, og bemanning i hele åpningstiden. Vi hjelper med å finne frem i arkivmateriale, og kommer med informasjon og gode tips til hvor du kan finne det du er på jakt etter. Vi kan blant annet gi råd om hva slags arkivmateriale du trenger, hvordan du finner fram i arkivkatalogene og i arkivene, og tips til hvordan du skal lese vanskelig skrift.

Du må likevel være innstilt på gjøre arkivundersøkelsen på egen hånd.

Betjeningen hjelper deg også dersom du vil søke om å få innsyn i klausulert materiale.

Arkivsenter sør har felles lesesal sammen med Statsarkivet i Kristiansand. Det betyr at du har tilgang til kommunalt, fylkeskommunalt, statlig og privat arkiv dersom du besøker oss.

Reglement

Alle gjester på lesesalen må rette seg etter lesesalsreglementet. Dette finnes tilgjengelig i skranken, og på lesesalens studieplasser. De fleste arkiver er fritt tilgjengelige for alle, men noen er underlagt klausuleringer, først og fremst av hensyn til personvernet. Hvis du ønsker å bruke slikt materiale, må du søke spesielt om det.

Det er ikke anledning til å låne med seg arkivsaker hjem. Offentlige instanser som har avlevert til Arkivsenter sør eller Arkivverket, kan få låne tilbake materiale fra eget arkiv under spesielle forutsetninger.

Internett på lesesalen

Lesesalen er utstyrt med trådløst nett, samt fire PC-er med internettilgang.

Skanning

Vi har en bokskanner tilgjengelig for bruk av våre gjester. Du kan ta med minnepenn slik at du kan få med deg dokumentene hjem, eller du kan kjøpe minnepenn hos oss.

Samtalerom

Hvis du trenger å diskutere arkivmaterialet med noen, kan du gjøre dette i et eget samtalerom. Samtalerommet er lydisolert.

Forskerrom

Forskere som skal arbeide med eksempelvis masteroppgave, doktoravhandling eller bygdebøker, og som trenger å arbeide med arkivmateriale over flere måneder, kan etter søknad få disponere et låsbart forskerkontor.

Avskrift

Vi kan levere avskrifter på bestilling fra arkivmateriale med gotisk skrift når det er nødvendig for å dokumentere rettigheter til eiendom og lignende.