Avskrift og gotisk håndskrift

Det kan være utfordrende å forstå tekst som er skrevet med gotisk håndskrift. Besøker du lesesalen kan vi hjelpe til med enkelte ord og setninger. Dersom vi har kapasitet kan vi ta avskrift av lengre tekster.

Det er mulig å lære seg gotisk håndskrift, men det krever tid og innsats. Arkivverket har utviklet en app som kan være til god hjelp for å kunne mestre gotisk håndskrift bedre.

Organisasjonen slekt og data har jevnlig åpne møter hvor de sammen lærer gotisk håndskrift.