Dokumentasjon om person

På jakt etter informasjon om deg selv?

Dokumentasjon om tjenester du har fått av kommunen og fylkeskommunen, kalles for rettighetsdokumentasjon. Hos oss har vi blant annet dokumentasjon fra skoler, barnehager, PPT, barnevern, sosialtjeneste, tannhelse, helsestasjon og personalarkiv.

Sensitiv informasjon og arkiver er sperret for innsyn i minst 60 år. Dersom arkiver gjelder deg selv/og eller du er part i saken, kan du søke om innsyn. Slik går du fram:

1. Forespørsel om innsyn skal alltid sendes til riktig kommune/fylkeskommune. For innsyn i egen tannjournal kan det tas direkte kontakt med Arkivsenter sør.

2. Kommunen/fylkeskommunen sørger for at partene signerer et samtykkeskjema. Det må oppgis hvilket arkiv det søkes innsyn i, og hva slags informasjon det spørres etter.

3. Kommunen sender forespørselen til Arkivsenter sør. Arkivsenter sør digitaliserer informasjonen og sender digital kopi til kommunen på sikker måte.

4. Kommunen kan deretter gi innsyn til personen selv eller instanser som har innhentet samtykke.