Spesialkonsulent arkivordning

Søknadsfrist : 
05
.
12
.
2022

Er du interessert i kildene til Agders historie og vil bidra til at kildene blir tilgjengelige for bruk? Er du strukturert og målrettet?  Vil du gjøre kildene bedre kjent gjennom formidling?  Har du kanskje også erfaring fra kommunal sektor eller statlig forvaltning? Da håper vi du har lyst til å jobbe hos oss.

Stillingen er variert og selvstendig. Oppgavene er i hovedsak mottak, ordning og registrering av kommunale og fylkeskommunale arkiver. Det er noe tungt arbeid med arkivhenting og arbeid med oppsetting i arkivmagasin. Du bidrar i vårt formidlingsarbeid med for eksempel tekster på våre nettsider, avisartikler og utvikling av pedagogiske opplegg tilpasset elever.

Stillingen er et engasjement på ett år med mulighet med forlengelse. Det er ønskelig med oppstart fra 1.1.2023.

Ledige stillinger