Kurs

Arkivsenter sør tilbyr ulike kurs til sine eierkommuner. Kursene avholdes vanligvis i Arkivsenter sørs lokaler i Kristiansand.

Vi gjør oppmerksom på at de samme kursene også kan holdes ute i den enkelte eierkommune/for samarbeidskommuner eller regioner.  

Dersom du og din kommune har ønsker om spesialkurs for enkelte etater eller spesielle emner, eller har ønsker om når og hvor vi skal avholde kurs – ta kontakt!

Kurs vi tilbyr:

Vi arrangerer årlige konferanser for arkivansatte i kommunene for å bistå med faglig oppdatering og for å skape møteplasser for arkivansatte i vårt område.

Planlagte kurs

Kursdato:
12.6.2024

Kurs i krevende innsyn 12. juni 2024

Kurset tar for seg allmenhetens rett til innsyn i forvaltningens dokumenter etter offentleglova og forskriften, samt reglene om partsinnsyn og reglene om utvidet innsynsrett.
Kurssted:
Scandic Sørlandet, Travparken 14, 4636 Kristiansand