Ordningskurs

Arkivsenter sør holder jevnlige ordningskurs i våre lokaler i Arkivsenter sør, Märthas vei 1 i Kristiansand

Målet for kurset er å sette kursdeltakerne i stand til å utføre enklere ordning av arkiver fra sine respektive kommuner (og fylkeskommunen for de som er ansatt der). Kurset vil ha hovedfokus på ordning av arkiver fra ca. 1965 og fremover. Blant annet vil ordning av saksarkiver, protokoller, personalarkiv og ulike typer personsensitive klientarkiver inngå som en del av kurset.

Ta kontakt:  kurs@arkivsentersor.no