Arkivfaglig veiledning

Vi er et kompetansesenter og bistår kommunene med arkivfaglig veiledning.

Her er eksempler på hva vi kan bistå med:

  • Rådgiving i spørsmål knyttet til daglig arkivdrift, rutiner, offentlig innsyn og internkontroll.
  • Bistand til å lage bevarings- og kassasjonsplan.
  • Bistand ved overgang til fullelektronisk arkiv.
  • Bistand til utarbeiding og oppdatering av arkivplaner.
  • Opplæring av kommunens ansatte i arkiv og relevant lovverk enten i kommunens lokaler eller hos Arkivsenter sør (se også vår kursoversikt).
  • Bistand ved omorganisering av arkivtjenesten.
  • Veiledning ved levering av arkiver til depot.