Kjøp av andre tjenester

Vi selger ekstra arkivfaglige tjenester til kommuner som ønsker mer enn det som inngår i eierskapet i selskapet.

Følgende tjenester tilbys:

Digitalisering av arkiver

Vi har utstyr og kompetanse til digitalisering av papirarkiver og har tilbudt denne tjenesten siden 2017. Digitalisering av arkiver gjør arkivene digitalt tilgjengelige for saksbehandlere og hindrer at arkiver ødelegges av bruk eller forsvinner ved utlån. Etter at arkivene er digitalisert oppbevares arkivene i våre depotlokaler og plass frigjøres i kommunen. Arbeidet faktureres pr. medgått time. I forkant beregner vi en totalpris på digitaliseringsoppdraget.

Vi har A0 rullskanner til kart og tegninger og to arbeidsstasjoner med bunkeskannere med mulighet for utvidelse ved behov.

Personell: Vi har personell med erfaring og en dedikert prosjektleder.

Ordning av arkiver

Vi har lang erfaring med ordning av store og små arkiver fra eierkommunene. Vi har kompetent personell med historisk kompetanse som ordner og klargjør arkiver for bevaring i depot. Det utarbeides søkbar arkivkatalog og arkivene blir tilgjengelige for bruk på lesesalen etter gjeldende lover og regler.

Salg av andre arkivtjenester:

Kurs, arkivfaglig veiledning og bevaring av elektroniske arkiver selges også til eksterne aktører.

Ta kontakt for for mer informasjon eller pristilbud.