Grunnkurs i arkiv

Tema/innhold:
Kurset er særlig beregnet på ledere og saksbehandlere som trenger oppfriskning av lover og regler og gode rutiner for å sikre god kvalitet på kommunens dokumentasjonsflyt og arkiv. Kurset skal bevisstgjøre både ledere, saksbehandlere og arkivpersonale.

Emner som vil bli berørt er lover og regler for arkiv i offentlige organer, elektronisk sak/arkiv-system og fagsystem, elementær innføring i ulike sider ved arkivarbeidet, arkivbegrensning og kassasjon og post/journalføringsrutiner.

Målgruppe:
Ledere, saksbehandlere og arkivpersonale (også oppfriskning). Kurset krever ikke forkunnskaper

Ta kontakt: kurs@arkivsentersor.no