Avlyst
27
.
4
Kl
.
9:30

Halvdagskurs i Offentlighetslova

Arkivsenter sør arrangerer halvdagskurs i Offentlighetslova.

Kurset anbefales for arkivmedarbeidere og andre som arbeider med innsynssaker.

Kurset tar utgangspunkt i offentlighetsloven i hverdagen, og vi skal innom offentlighetsprinsippet, forholdet mellom arkiv, journal og innsyn.

Vi skal også innom unntaksparagrafene; taushetsplikt, merinnsyn og opplysningsunntak.

Sted: Arkivsenter Sør, Märthas vei 1

Påmelding: Til kurs@arkivsentersor.no innen 20.04.22

Kursavgift: Kr. 200,- pr deltager fra eierkommunene,kr 400,- for andre, ( inkl. enkel servering)