Avlyst
29
.
11
Kl
.
18:00

Handel og næringsliv i Kristiansand

Har du noen i slekta som drev innen næring eller handel i Kristiansand i eldre tider? Er du interessert i historie fra byen, hvordan de drev forretning og hvem som tok og fikk disse mulighetene?

Velkommen til et åpent og gratis arrangement om handel og næringsliv i Kristiansand i eldre tider.

Tirsdag 29. november vil ansatte ved Arkivsenter sør og Statsarkivet i Kristiansand vise kilder som belyser dette tema generelt, og vi skal få innblikk i hvordan det var med kvinnene i byen spesielt.

I sin masteroppgave ved Universitetet i Agder forsket Francisca Hansen på kvinnelige entreprenører og selvstendig næringsdrivende i Kristiansand 1850-1910.

Dette er hennes ord om foredraget:

På 1800-tallet raste debatten om hva begrepet “en kvinnelig kvinne” skulle bety.
Bli med på et dypdykk ned i arkivene for å se nærmere på noen driftige kvinner som har vært usynliggjort fram til nå.
Hva sa kildene om de kvinnelige entreprenørene - og selvstendig næringsdrivende i Kristiansand på den tiden?
Foredraget tar for seg kildene, kvinnene og utviklingstendensen.


Arrangementet er åpent for alle og er selvfølgelig gratis! Kaffe og noe søtt blir servert i en liten pause.