Avlyst
22
.
11
Kl
.
9:30

Kontaktkonferansen 2022

Velkommen til et variert og interessant program på årets kontaktkonferanse.

Arkivsenter Sør IKS har gleden av å invitere ansatte i våre eierkommuner til årets kontaktkonferanse 22. november på Radisson Blu Caledonien Hotel.

Vi har satt sammen et bredt program for å vise hva vi får til sammen med eirene våre, og at arkivarbeid er viktig og samfunnsnyttig. Dere bidrar til utvikling, og er med på å løfte det faglige arbeidet.

Program:

09.30 – 10.00: Ankomst, kaffe og frukt

10.00 – 10.15: Velkommen og status for Arkivsenter Sør v/ Turid Holen

10.15- 11.00: Fredrik, en digital medarbeider v/Byarkivar Ingerid Gjølstad, Fredrikstad kommune

11.00 – 11.15 Pause

11.15-11.45: Mediekonvertering for kassasjon v/Ingrid Nyquist

11.45 – 12.00: Status papirdepot og ordningsprosjekter v/ Bård Raustøl

12.00 – 13.00: Lunsj

13.00 – 13.30: «Arkivledernes» time

13.30 – 14.15: Dere er viktige for oss! v/Journalist og forfatter Tarjei Leer Salvesen

14.15 – 14.30: Pause kaffe/frukt

14.30 – 14.45: Status e-depot v/ Tormod Engebu

14.45 – 15.00: Formidling og frivillighet v/ Anne Smith Lorentz

 

Små endringer i programmet kan forekomme.