Avlyst
12
.
6
Kl
.
9:00

Kurs i krevende innsyn 12. juni 2024

Frist for påmelding: 01.06.2024

Sted: Scandic Sørlandet, Travparken 14, 4636 Kristiansand

Kursavgift: kr 1.950,- pr deltager for eierkommunene, kr 2.500,- for andre (inkl. servering)

Aust- Agder museum og arkiv har i samarbeid med Arkivsenter sør invitert advokat Kurt. O Bjørnnes til å holde kurs om krevende innsynssaker. Bjørnnes har gjennom nesten 30 år gjennomført kurs- og foredrag for offentlig sektor; særlig innenfor forvaltningsrett og innsyn.

Dette kurset vil ta for seg allmenhetens rett til innsyn i forvaltningens dokumenter etter offentleglova og forskriften, samt reglene om partsinnsyn og reglene om utvidet innsynsrett.

Fullstendig program sendes i god tid før kurset.

Skjema for påmelding