Avlyst
27
.
9
Kl
.
10:00

Kurs i offentleglova

Frist for påmelding: 20.09.23

Sted: Arkivsenter Sør, Märthas vei 1

Tid: 10:00 - 14:00

Kursavgift: kr 300,- pr deltager for eierkommunene, kr 600,- for andre (inkl. enkel servering)

Velkommen til kurs i offentleglova. Kurset anbefales for arkivmedarbeidere og andre som jobber med innsynssaker. Kurset tar utgangspunkt i offentleglova i hverdagen og vi skal innom både offentlighetsprinsippet, og forholdet mellom arkiv, journal og innsyn. I løpet av kurset skal vi også innom unntaksparagrafene; taushetsplikt, merinnsyn og opplysningsunntak.

Skjema for påmelding