Innsyn i ulike arkiver

Det aller meste av dokumentasjon i arkivene er åpent og tilgjengelig for alle, men sensitiv informasjon er sperret for innsyn i minst 60 år.

Sensitive arkiver

Dersom arkivene gjelder deg selv, og/eller du er part i saken, kan du søke om innsyn. Slik går du fram:

  1. Søknad om innsyn skal alltid sendes til riktig kommune/fylkeskommune.
  2. Kommunen/fylkeskommunen sørger for at parten signerer et samtykkeskjema. Det må oppgis nøyaktig hvilke arkiv(er)/mappe(er) som eller informasjon som det søkes innsyn i.
  3. Kommunen sender søknaden til Arkivsenter sør via Altinn eller papirpost. Arkivsenter sør kopierer informasjonen og sender kopiene til kommunen på sikker måte.
  4. Kommunen kan deretter gi innsyn til personen selv eller instanser som har innhentet samtykke.

Innsyn i tannlegejournal

Dersom du vil ha kopi av tannlegejournalen din fra den offentlige skoletannhelsetjenesten, kan du som privatperson sende en henvendelse direkte til Arkivsenter sør. Kopi av journalen din vil bli sendt til din digitale postkasse. Bruk kontaktskjemaet og velg "Tannhelse" for å søke om innsyn.

Øvrig arkiv

For opplysninger om ulike arkiver som ikke er sperret, kan du komme og se på lesesalen. Vi kan også finne frem enkeltopplysninger som vi kan sende elektronisk. Her kan du lese mer om hva slags informasjon du kan finne i arkivene våre: