Arkivmateriale fra Søgne
15
.
2
2012
-
11:37

Arkivmateriale fra Søgne

Arkivmateriale fra 1960 og -70 tallet, etter sentraladministrasjonen i Søgne, blir for øyeblikket ordnet av IKAVA.

Av
Arkivmateriale fra Søgne.
Kilde: IKAVA – Sentraladministrasjonen, Søgne kommune.

At Søgne på denne tiden var en kommune i vekst med økt behov for boligbygging, kommer tydelig til syne gjennom en rekke reguleringsplaner som finnes i arkivmaterialet. Det ble planlagt boligutbygging i flere områder, blant annet i Stokkelandsskogen, Hølledalen og Nygårdsheia.

I reguleringsplanen for Nygårdsheia ble det planlagt 100 tomter. I følge planen var det ønskelig at husene i hovedsak ble bygget i en etasje, grunnet kupert terreng. Planen vektlegger også enhetlig byggestil, og det antydes at det var ønskelig med rød tegl som taktekkingsmateriale da dette (…)” vil passe vakkert inn i omgivelsene”.

No items found.

No items found.