Da 12 mennesker omkom
05
.
11
2020
-
8:40

Da 12 mennesker omkom

5. november 1970 er en merkedag i Kristiansand og byens brannvesens historie. En dramatisk redningsaksjon kunne ikke forhindre at 12 arbeidere omkom etter en gassulykke på tankskipet M/T «Pollo» som lå under ombygging ved K.M.V.

Av
Anne Smith Lorentz

Her følger et utdrag fra brannvesenets rapport fra hendelsen:

Torsdag 5.11.1970 kl. 09:32 skulle bli en merkedag i så vel brannvesenets som Kristiansands historie. Det innløp først melding om brann ombord i M/T Pollo som lå ved Kristiansand Mek. Verksted for ombygging. Ved ankomsten viste det seg å være CO 2 anlegget i maskinrommet som var utløst ved et uhell. Det hadde ikke gått noen alarm i maskinrommet da gassen ble utløst.
Et ukjent antall arbeidere var overrumplet av gassen og var ikke kommet ut. Røykdykkere fra 1. utrykking gikk straks om bord. De fant de første bevisstløse arbeidere, 4 i alt ca. 5 m. innforbi landgangen. Disse ble tatt ut forholdsvis fort og overlatt til hjelpemannskaper på brygga. Det var over radio slått storalarm og gitt ordre om å innkalle alle røykdykkere. Arbeidet fortsatte om bord og på maskindørken møtte dykkerne et forferdelig syn. Over alt lå det bevisstløse arbeidere på stillaser, under maskindørken og nede i bunntanken.
Flere røykdykkere var nå kommet til. Det ble allikevel et umenneskelig slit å få båret og heist opp alle disse bevisstløse arbeidere. Arbeidet pågikk uten stans til alle var tatt opp og maskinrommet og tanker var undersøkt. 48 personer var i mer eller mindre forkommen tilstand brakt til sykehus. Tre røykdykkere fra brannvesenet måtte også innlegges. Foruten brannvesenet deltok følgende i redningsarbeidet: Politi, Røde Kors Hjelpekorps, Falken, Marvika marinestasjon, Odderøya militærstasjon. Røykdykkerassistanse fikk en fra Falconbridge, K.M.V. og en froskmann fra Falken. 12 arbeidere fra Kristiansand Mek. Verksted omkom.

I byen ble brannvesenets enorme innsats denne dagen behørig omtalt. 12 arbeidere mistet livet, men røykdykkernes raske arbeid skal ha hindret at flere liv gikk tapt.

M/T «Pollo» lå til kai ved K.M.V for ombygging og reparasjon. Det var under arbeid med å installere nytt brannslukkingsarbeid i maskinrommet, at en sveiser kom borti en hendel som utløste CO2-anlegget. Gassen overrumplet flere titalls arbeidere som var i nærheten.  

Ulykken står igjen som en av de mest katastrofale ulykkene i Kristiansand og brannvesenets historie.

Arkivreferanse: Arkivsenter sør, Kristiansand kommune, Brannvesenet

No items found.

No items found.