Damehjemmet i Flekkefjord
26
.
10
2020
-
14:52

Damehjemmet i Flekkefjord

På slutten av 1930-tallet ble det reist et ”Hjem for ensligstillede Damer av Borgerstanden” i Flekkefjord. Bygget ble reist etter initiativ fra Fru Marie Lønning, en dame med sterkt engasjement for Flekkefjord og byens innbyggere.

Marie Lønning ble født i Flekkefjord i 1832 og ble over 90 år gammel. Hun var datter av en skipskaptein og reiste til København som hushjelp da hun var i begynnelsen av 20-årene. Etter noen år i Danmark returnerte hun til hjemlandet og startet oppe en garnhandel i Stavanger. I 40-årsalderen giftet hun seg med en bokhandler, som dessverre døde tidlig. Hun drev selv forretningen videre i noen år før hun senere bodde i både Christiania, Bergen og Stavanger. Da hun var 73 år gammel returnerte hun til hjembyen Flekkefjord.

Hjem for enslige damer

I Flekkefjord savnet hun et sted der hun kunne føle seg som hjemme. Hun ønsket derfor å etablere et hjem for byens enslige damer og i 1917 startet hun en innsamlingsaksjon til dette formålet. Mange av Flekkefjords borgere, banker, forretninger og bedrifter ga sine bidrag og Marie Lønning selv bidro også med store deler av sin formue.

Døde før bygget kom

Da Marie Lønning døde i 1925 var det fortsatt ikke bygget noe hjem for de enslige damene i byen. Men store pengebeløp var samlet inn. Det ble også skaffet en sentral tomt der bygget kunne stå. Annette Eyde, en av byens bedrestilte borgere, overdro året etter Lønnings død en større tomt til bygningen som gave. Tomten lå på Øvre Voll.

11 leiligheter

I 1932 ble en egen byggekomite opprettet og arkitekt ble engasjert. I 1939 sto bygningen ferdig og fikk det formelle navnet ”Lønninggården – Fru Marie Lønnings hjem for ensligstillede damer i Flekkefjord”.

Bygningen var i to etasjer, pluss kjeller og loft. Den hadde blant annet 11 leiligheter, kjøkken, spisestue og salong. I tillegg var det en vakker hage rundt huset. Damehjemmets formål var å ”være et sted hvor enslig stillede damer i flekkefjord kan få egen hyggelig leilighet”. Boligene kunne enten leies for lav leie eller deles ut gratis, hvis styret vedtok dette. Damer med hjemmeadresse i Flekkefjord hadde fortrinnsrett til leilighetene.

Bort fra kommunalt eie

Damehjemmet ble i mange år styrt av Flekkefjord kommune og magistrat. I dag er damehjemmet en egen boligstiftelse under navnet Lønninggården.

I 2020 foreligger det planer om å rive det gamle bygget fra 1939, og bygge nytt med 11 leiligheter. Avisen Agder skriver at Lønningården boligstiftelse vil legge arbeidet ut på anbud innen nyttår.

No items found.

No items found.