Gamle Kringsjå skole ble 65 år
21
.
10
2020
-
0:18

Gamle Kringsjå skole ble 65 år

Her får du en smakebit på litt av historien til skolen. Klasselister fra åpningsåret, navneforslag til skolen og fravær grunnet lengre skolevei.

Av
Anne Smith Lorentz

Denne uka kunne elever og lærere ved Kringsjå skole flytte inn i et splitter nytt bygg. IKAVA har de første klasselistene fra 1955, da den gamle skolen åpnet. Men skoleveien ble for mange for lang til at de møtte opp til undervisning.

Klikk deg inn på klasselister fra 1955 nederst i saken

Fravær

En sak som går igjen hos både herredstyret og skolestyret i Randesund kommune i 1955, er hvordan elever i skolens nedslagsfelt skulle komme seg til den nye skolen. De seks små skolehusene som tidligere lå rundt i kommunen, var nå erstattet av en sentralisert skole. Men det var slett ikke så sentralt for mange av elevene.

Veien var lang og kronglete.

En drøy uke etter skolestart, 31. august 1955, kan vi lese i skolestyrets møtebok at utfordringene viste seg på fraværet.

I forbindelse med meldingen fra skolestyreren om fraværet av 12 barn fra Kringsjå skole, vil skolestyret alvorlig henstille til foreldrene at barna blir sendt til skolen, som loven tilsier. En vil gjøre oppmerksom på at barna ikke har krav på bilskyss til skolen. De elever som har 4 km. eller lenger veg til skolen, én veg, kan tilståes skyssgodtgjørelse etter departementets regler. Når skolestyret allikevel har iverksatt skyssrute til Tømmerstø – Herøy, som lå utenfor den tidligere oppsatte plan for skyss av skolebarna, regner skolestyret med at barna følger denne skyssrute, eller tar seg fram landvegen.

Navnet «Rossa»

Denne uken har det vært stor stas i Randesund, når det etterlengtede nye skolebygget kunne tas i bruk. Navnet er Kringsjå, men da dette ble vedtatt for 65 år siden, var det noen som mente skolen burde hatt et annet navn.

14. januar 1955 hadde skolestyret i Randesund oppe saken om forslag til navn på den nye skolen som skulle åpnes mandag 22. august. Det ble lagt frem to forslag, Roshagen (Rossa) og Kringsjaa. Av ni skolestyrerepresentanter, stemte åtte av dem. Navnene fikk fire stemmer hver. Det var altså uavgjort og ingen favoritt blant skolestyrets representanter.

Saken ble så tatt opp i herredstyret på Frikstad lørdag 29. januar. Var de like uenige her? Uten de store diskusjoner, skal vi tro resultatet, ble det vedtatt at navnet skulle være Kringsjå. Hele 10 stemte for dette forslaget, mens bare to stemte for Roshagen.

Gamle skolehus

Kringsjå skole av 1955 ble fort for liten for alle skolepliktige elever i kommunen. I 1962 var det syv klasser i folkeskolen og en klasse for framhaldskolen. For skoleåret 1962/63 måtte man dermed flytte halve tredjeklasse til Strømme gamle skole. Man så seg også nødt til å benytte de gamle skolene på Strømme og Dvergsnes de kommende skoleår for enkelte elever.

Skoleinspektøren mente at det måtte bygges ny barneskole i Randesund med det første. Det var foreslått at den nye skolen skulle ligge i den tidligere Strømme krets, da det var her det ville bli den høyeste folketilveksten.

Haumyrheia skole åpnet i 1966, Vardåsen skole ble bygget i 1971 og Strømme skole sto ferdig i 1976. Senere har flere skoler kommet til på Dvergsnes og Holte. Den gamle Kringsjå skole skal nå rives.

Her kan du se klasselister fra 1955:

1. klasse 1955
2. klasse 1955
3. klasse 1955
4. klasse 1955

Arkivreferanser:
Arkivsenter sør, Randesund kommune, formannskapet, møtebok 1951-1963
Arkivsenter sør, Randesund kommune, skolestyret, møtebok 1917-1957
Arkivsenter sør, Kristiansand kommune, Dvergsnes/Kringsjå skole, Klassedagbok 1937-1999
Arkivsenter sør, Kristiansand kommune, Strømme/Kringsjå skole, Klassedagbok 1951-1993
Arkivsenter sør, Kristiansand kommune, Randøy/Kringsjå skole, Klassedagbok 1935-1989
Arkivsenter sør, Kristiansand kommune, skoleetaten, Kringsjå skole, bygningsmasse/utbygging 1962-1998

No items found.

No items found.