Historiske Mandal feires
25
.
2
2022
-
12:29

Historiske Mandal feires

I disse dager går startskuddet for feiringen av Mandal som i fjor rundet 100 år som by. Hos Arkivsenter sør ligger mye av byens historie, og noe av den interessante dokumentasjon kan du også bla i på nettet.

No items found.

I 1921 fikk Mandal bystatus, men stedet har naturligvis en lengre historie enn det. Som ladested fikk Mandal kommunalt selvstyre ved formannskapslovene av 1837. Fra dette året og framover har vi formannskapsprotokoller som forteller det meste om det som rørte seg av administrativ betydning. Protokollene har vi skannet og gjort tilgjengelige frem til 1921. Nyere protokoller enn dette kan du bla i på vår lesesal. I enkelte protokoller nyere enn 60 år kan det være sensitive opplysninger og deler av disse protokollene kan dermed være klausulert for innsyn.

Protokollene som er eldre enn 100 år, altså eldre enn Mandal som by, kan du bla i her på: digitalarkivet.

Her kan du blant annet lese om byvåpenet som ble diskutert av formannskapet i månedene før Mandal fikk bystatus, 1. juli 1921.

No items found.

No items found.