Kurskalender
21
.
4
2022
-
10:12

Kurskalender

Arkivsenter sør arrangerer kurs i april og mai

Av
Tormod Engebu

Onsdag 27. april arrangeres halvdagskurs i Offentlighetsloven. Kurset anbefales for arkivmedarbeidere og andre som arbeider med innsynssaker.

Kurset tar utgangspunkt i offentlighetsloven i hverdagen, og vi skal innom offentlighetsprinsippet, forholdet mellom arkiv, journal og innsyn.

Vi skal også innom unntaksparagrafene; taushetsplikt, merinnsyn og opplysningsunntak.

Sted: Arkivsenter Sør, Märthas vei 1

Tidspunkt: Onsdag 27.04.22 kl 09.30 – 12.30

Påmelding: Til kurs@arkivsentersor.no innen 20.04.22

Kursavgift: Kr. 200,- pr deltager fra eierkommunene,kr 400,- for andre, ( inkl. enkel servering)

Torsdag 12. mai arrangeres heldags grunnkurs i arkiv.

Kurset anbefales for arkivmedarbeidere, saksbehandlere og ledere.

Grunnkurset tar utgangspunkt i den praktiske hverdagen og gir grunnleggende innføring i ulike sider ved arkivarbeidet.

Sted: Arkivsenter Sør, Märthas vei 1

Tidspunkt: Torsdag 12.05.22 kl 09.00 – 15.00

Påmelding: Til kurs@arkivsentersor.no innen mandag 02.05.22

Kursavgift: Kr. 400,- pr deltager fra eierkommunene,kr 800,- for andre (inkl. lunsj)

For oversikt over kurs eller forespørsler om kurs, se mer på denne siden.

No items found.

No items found.