Oddernes – med rådhus i nabokommunen
03
.
12
2015
-
14:20

Oddernes – med rådhus i nabokommunen

En kjent, morsom og spesiell del av Oddernes historie, er at rådhuset endte opp i nabokommunen Kristiansand.

Av
Anne Smith Lorentz
Foto: Sørlandets fotoarkiv

Da deler av Lund ble innlemmet i Kristiansand kommune i 1921, havnet også rådhuset til Oddernes på Lahelle i nabokommunen. Dette skjedde på en «naturlig» måte, men det var ikke slik at dette nødvendigvis var negativt. Snarere tvert i mot.

Fra Lahelle til Markens
I 1935 debatterte kommunestyret mulighetene for at herredskontorene kunne flyttes til et mer sentralt sted. To år senere ble det vedtatt å selge rådhuset på Lahelle for 74 000 kroner. Kommunen inngikk en leiekontrakt med kjøper og grosserer Rasmus Tallaksen på tre år, til de fant et nytt lokale – i byen.

Foto: Sørlandets fotoarkiv

14. mars 1938 skrev kommunen leiekontrakt for 2. etasje i Markensgt. 47 som var under oppføring. Den 25. oktober holdt herredsstyre sitt siste møte på Lahelle, 40 år etter at nybygget «Filialen» ble tatt i bruk. I november flyttet Oddernes` kommuneadministrasjon inn i Markens. Fem funksjonærer ble med på lasset; herredskassereren med kontordame, herredssekretær med kontordame, samt kommuneingeniøren. Leieprisen var 5 000 kroner per år.

Folketall og plassbehov økte
Samtidig som folketallet i Oddernes økte, vokste også antall ansatte i kommunen. Under krigen arbeidet det bare i forsyningsnemnda 14 personer. Folketallet i 1946 var 6 428 – ti år senere var det nesten dobbelt så mange – 12 082 personer.

I august 1946 vedtok kommunestyre å kjøpe Markensgt. 47, og bygningen ble overtatt i mars 1947 for 420 000 kroner. Da Vest-Agder vegvesen hadde leiekontrakt på hele 3. etg i bygget, var det ingen mulighet for utvidelse, og kommunen måtte dermed plassere sine ansatte andre steder i byen. Kommuneingeniøren fikk blant annet innredet tre rom i loftsetasjen i Rådhusgt. 5.

I 1955 fikk kommuneingeniøren komme «hjem», da vegvesenet flyttet til Bøndenes Hus. Men det ble fremdeles ikke plass til hele kommuneadministrasjonen.

Foto: Sørlandets fotoarkiv

Utvidelse og nybygg
Folketallet fortsatte å øke, og behovet for mer plass ble prekær. 24. oktober 1955 vedtok kommunestyret å kjøpe naboeienommene i Tordenskjoldsgt. 18 og 20 for henholdsvis 54 000 og 40 000 kroner. Senere forhandlet de seg også til et kjøp av Tordenskjoldsgt 16. til 38 000 kroner. Det ble også vedtatt å oppføre tilbygg når nytt herredshus skulle oppføres.

Rivningstillatelse for eiendommene i Tordenskjoldsgt. ble gitt i april 1959, byggetillatelse den 14. november 1959. Byggmester Haakon Knutsen fikk anbudet som hovedentreprenør, med en ramme på 1. 187 157 kroner. Til sammen ville det koste 1. 405 000 å ferdigstille bygget, som skulle ha en grunnflate på 300 kvm.

Grunnarbeidene ble satt i gang 15. oktober 1959, den 14. juni 1961 ble Oddernes kommunehus overlevert og innviet.

Nabomisunnelse
Avisen Sørlandet var en av lokalavisene som refererte fra åpningen. Ordfører Messel talte til de rundt 100 inviterte på innvielsesfesten, og sa blant annet at Oddernes antagelig var den kommunen i landet som hadde størst prosentvise økning i folketallet, og at dette hadde framtvunget denne bygningen.

Byråsjef Hammer, representant for kommunaldepartementet, var også referert. Han syntes personlig at kommunen hadde fått meget hensiktsmessige lokaler: «Uten høvelig lokaler kommer selv den dyktigste funksjonærstab til kort«, refererte avisen.

Kristiansands ordfører, Leo Tallaksen, ble også gjengitt i avisen. Etter omvisning i lokalene, innså han at Oddernes ikke lenger var noen smågutt blant kommunene. Mer ville han ikke si om den saken, bortsett fra at nabokommunene var syke av misunnelse, og at det ikke lenger nyttet å se nedlatende på sin nabo.

No items found.

No items found.