Representantskapsmøte 2022
28
.
2
2022
-
14:00

Representantskapsmøte 2022

Onsdag 30. mars er det klart for årets representantskapsmøte på Arkivsenter sør.

No items found.

Representantskapsmøte for Arkivsenter sør blir avholdt 30. mars 2022 klokka 12.00. Møtet er åpent og holdes i våre lokaler i Märthas vei 1.

Her finner du innkalling og sakspapirer

Representantskapet
Representantskapet er øverste beslutningsorgan for selskapet. Hver eier har en representant i styret som velges av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder for valgperioden. Representantskapet velger styret, godkjenner årsmelding, årsregnskap, budsjettrammer og økonomiplan. Representantskapet har minst ett årlig møte i mars måned.

No items found.

No items found.