Representantskapsmøte 2023
09
.
3
2023
-
12:22

Representantskapsmøte 2023

Onsdag 10. mai er det klart for årets representantskapsmøte i Arkivsenter sørs lokaler i Kristiansand.

Årets representantskapsmøte er flyttet til onsdag 10. mai klokka 12-14.

Her er møteinnkalling med sakspapirer:

Møteinnkalling til Arkivsenter sørs representantskapsmøte 10.5.2023

Om representantskapet
Representantskapet er øverste beslutningsorgan for selskapet. Hver eier har en representant i styret som velges av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder for valgperioden. Representantskapet velger styret, godkjenner årsmelding, årsregnskap, budsjettrammer og økonomiplan. Representantskapet har minst ett årlig møte i mars måned.

Det vil bli en orientering om arkiv- og museumsstrukturen iAgder og det videre arbeidet med en utredning om dette. Mandatet til utredninger behandlet i eierkommunene i 2022/2023.

No items found.

No items found.