Representantskapsmøte 2024
28
.
5
2024
-
14:25

Representantskapsmøte 2024

Fredag 31. mai er det klart for årets representantskapsmøte på Arkivsenter sør.

Representantskapsmøte for Arkivsenter sør blir avholdt 31. mai 2024 klokka 12:00. Møtet er åpent og holdes i våre lokaler i Märthas vei 1.

Her finner du innkalling og sakspapirer

Representantskapet
Representantskapet er øverste beslutningsorgan for selskapet. Hver eier har en representant i styret, som velges av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Representantskapet konstituerer seg selv, og velger selv leder og nestleder for valgperioden. Representantskapet velger styret, godkjenner årsmelding, årsregnskap, budsjettrammer og økonomiplan. Representantskapet har minst ett årlig møte, på våren.

No items found.

No items found.