Sykdom, smerte, lidelse og død
28
.
6
2024
-
22:08

Sykdom, smerte, lidelse og død

Ved kafeteria på Sørlandet sykehus HF i Kristiansand, kan du nå lese spennende historie om behandlingen av de «sinnssyke», radesyke, epidemibekjempelse og kvakksalveri på Sørlandet.

No items found.
Utstillingen er montert ved den lille dammen.

Utstillingen er basert på dokumenter som finnes i arkiver fra Arkivsenter sør og Statsarkivet i Kristiansand. I forbindelse med den internasjonale Arkivdagen, ga Sørlandet sykehus arkivinstitusjonene i Kristiansand muligheten til å stille ut viktig og spennende historier om årets tema for Arkivdagen – sykdom, smerte, lidelse og død.

Utstillingen forteller historien til de «sinnssyke». Fra umenneskelig behandling, med innesperring og fastlenking inne på små celler, til opprettelsen av Eg asyl og nye behandlingsmetoder som medisinering og lobotomering.

Radesyken blir omtalt, med sine synlige kjennetegn som ondartede sår og knuter på kroppen.

Utstillingsdukken er iført en tvangstrøye brukt til "sinnssyke", og er lånt fra Sykehusmuseet.

Du kan lese om Odderøya som var den viktigste karantenestasjonen for Danmark-Norge, og en av de mest veldrevne i hele Nord-Europa. Spesielt under koleraepidemien på 1830-tallet, da over 500 skip var innom karantenestasjonen på to år.

De såkalte kvakksalverne har også fått en plass i utstillingen. «Kloke menn eller kvinner» som drev alternativ behandling, og utførte til dels kompliserte operasjoner, ble i flere tilfeller dømt for sitt virke.

Arkivinstitusjonene har fått god hjelp fra frivillige ved Sykehusmuseet i Kristiansand. Bilder av gjenstander tilhørende museet, og en utstillingsdukke ikledd en tvangstrøye, er med i utstillingen.

No items found.

No items found.