Digitalarkivet

Digitalarkivet er Arkivverkets søkeportal i digitalt tilgjengelig materiale.

Arkivverket publiserer kontinuerlig nye kilder digitalt, og har i tillegg tilrettelagt for at andre kommunearkivinstitusjoner skal ha mulighet til å legge ut eget materiale på siden.

For å søke i Arkivsenter sørs publiserte innhold fyll ut søkefeltet under:

Søketekst:


Direktelenke: https://www.digitalarkivet.no