8. mars - Kvinners rett til borgerbrev
08
.
3
2023
-
11:39

8. mars - Kvinners rett til borgerbrev

Arkivene kan bidra til å belyse kvinners historie. Josefine Amalie Kjevig var én av kun to gifte kvinner som fikk borgerbrev med rett til å drive handel i Kristiansand i perioden 1850 - 1894.

Josefine Amalie Olsen ble født i Kristiansand i 1855. I desember 1878 giftet hun seg med kjøpmann Otto Berntsen Kjevig. Arkivet etter magistraten i Kristiansand viser at Otto B. Kjevig fikk handelsborgerskap i 1877. I borgerrullen kan vi se at borgerbrevet ble oppsagt den 15.12.1886. I folketellingen året før står ekteparet oppført som boende i Holbergsgade.

Mannen forsvinner
Den 7. mars 1891 tropper den 35 år gamle Josefine Amalie Olsen opp hos magistraten og begjærer meddelt handelsrett i byen. Hun forklarer at mannen for flere år siden hadde reist til Australia, og ikke kommet tilbake. Med den opplysningen ga magistraten den gifte kvinnen borgerbrev, på betingelse av at hun leverte det tilbake dersom mannen kom tilbake. Vi har ikke funnet opplysninger om Otto Berntsen Kjevigs videre skjebne. Vi kan se av avisannonser at Amalie Kjevig drev forretning i Kristiansand utover på 1890-tallet.

No items found.

Gift og umyndiggjort
Josefine Amalie Kjevig var én av to gifte kvinner som fikk rett til å drive handel av magistraten i Kristiansand i perioden 1850-1894. Kvinner fikk ikke borgerskap slik som mennene, men på brevet fra magistraten kunne det stå handelsberettigelse, næringsbrev på handel, eller lignende. Gifte kvinner var den gruppen kvinner som var utestengt lengst fra retten til å drive handel i det offentlige rom.

Gifte kvinner ble erklært fullmyndige på lik linje som ugifte i 1888. Før dette var de underlagt ektemannens myndighet. Den nye loven i 1888 ga blant annet de gifte kvinnene råderett over den inntekten de selv måtte tjene på egen virksomhet, samt rett til å kreve særeie. Men det var ikke før i 1894 at det kom en lovendring som likestilte betingelsene mellom kjønnene innenfor handel og håndverk, uavhengig av sivil status.

Umyndige menn
På tross av et lovverk som begrenset gifte kvinners juridiske handlingsrom i større grad enn andre kvinner, hadde de manøvreringsmuligheter. I 1863 møtte Aletta Bentsen opp hos magistraten. Hun klagde sin nød over ektemannens "drikkfeldighet". Hun var bekymret for å miste alt hun eide, på grunn av hans alkoholmisbruk. Med seg hadde hun to handelsborgere som vitner. Mennene kunne bekrefte den vanskelige situasjonen.

Aletta fikk medhold hos magistraten, og 24. juli 1863 ble ektemann Nils Bentsen registrert i rådstueprotokollen som "i Umyndghetstilstand".

Tilgjengelig historie
Det er mye spennende å finne om kvinners rettigheter og handlingsrom i arkivene. Arkivsenter sør jobber for å bevare og tilgjengeliggjøre viktig historie. Borgerbrevene finner du tilgjengelige digitalt: Borgerbrev Kristiansand

No items found.