Mathilde Henriksen - verken «tøs» eller «en politimessig luksusgjenstand»
12
.
5
2023
-
14:20

Mathilde Henriksen - verken «tøs» eller «en politimessig luksusgjenstand»

I disse dager pågår det en debatt om hva plassen til Agder politidistrikts nye hovedkvarter på Quadrum i Kristiansand, skal hete. Mange navn har blitt foreslått, hvor av en av dem er Mathilde Henriksen.

Av
Fransisca Hansen

Noen drar nok kjensel på navnet, men for mange er hun et ukjent navn. I omtale av henne viser kildene at det ikke var lett å være en som bryter ny mark. Hun fikk ord som både «tøs» og «politimessig luksusgjenstand» beskrevet om seg, i forsøk på å skyve henne ut av sitt yrke.

Så hvem var Mathilde og hva sier kildene om henne?

Jobbet for de svakeste
Elise Mathilde Henriksen var født i 1866 på Nøtterøy og få hadde vel trodd den gangen at hun i en alder av 44 år, skulle gjøre noe som ingen andre kvinner i Norge hadde gjort før henne. Som «frøken» og ugift, viser kildene at hun som voksen oppholdt seg både i Bergen og Kristiansand - og at hun etter hvert fødte to barn utenfor ekteskapet. I 1900 jobbet hun i Bergen som «kolonialhandlerske» og brukte sin fritid på å hjelpe vanskeligstilte kvinner. Hennes arbeid blant de svake førte henne ofte til å gå gatelangs for å nå spesielt de prostituerte.

Norges første
Rundt 1905-1907 var Mathilde bestyrer for «Kvindehjemmet» på Grini i Bærum, For så å bli bestyrer for «Indremissionens Redningshjem for Kvinder» i Bergen. Hennes engasjement for de svake, reflekterte de kvinnelige egenskapene hvor det å gi omsorg og hjelp i det offentlige rom var akseptert. Men i 1910 gjør Mathilde noe som utfordret denne kjønnsrollen. Hun er en av 9 søkere til stillingen som politibetjent i Kristiansand. Mathilde fikk jobben og ble med det Norges første kvinnelige politibetjent.

I Arkivsenter Sør sine kilder kan man lese følgende den 9nd. mars 1910 i «Kristianssands Formandskabs Forhandlingsprotokol» at de 13 formenn og 39 representanter til stede, skulle stemme over bevilgning til kvinnelig assistanse for politiet. Avstemningen viste 30 mot 22 stemmer for den kvinnelig politifunksjonærbevilling. Det ble satt av 1000 kr. til «bekledningsgodtgjørelse». Mathilde Henriksen ble landets- og byens første kvinnelige politibetjent.

Nasjonal interesse
Saken vakte oppsikt og tiltredelsen kunne leses i flere av landets aviser, blant annet Dagbladet, Norges Sjøfartstidene og Bodø Tidende.

Tromsø Stiftavis gjengir året etter, politimesterens attest angående «Den kvinnelige politibetjenten frk. Mathilde Henriksen». Han uttalte at det viste seg raskt etter frk. Henriksens tiltredelse at det ved politiet var flere ting en kvinne kunne utføre mer tilfredsstillende enn en mann. Spesielt gjaldt det «befatningen med kvinnelige løsgjengere og forsømte barn».

Foregangskvinne
Mathilde Henriksen ble en foregangskvinne på flere områder da hun tre år etter tiltredelsen som kvinnelig politibetjent, anmeldte en mannlig kollega for æreskrenkelser og vant.

Det er mye mer du kan lese om Mathilde Henriksen i arkivene og andre publikasjoner.

Denne artikkelen har hentet sine kilder fra:

Arkivsenter Sør, Kristiansand kommune, formannskapet

Roger Tronstad - historiker og førstearkivar i Arkivverket, Statsarkivet i Kristiansand – sin blogg «Om kilder og historie». «Trakassering av Norges første kvinnelige politibetjent» publisert 21 august 2017.

Nasjonalbibliotekets historier fra samlingen – «Norges første kvinnelige politibetjent» av Live Vedeler Nilsen.

Diverse aviser hentet fra Nasjonalbiblioteket.

No items found.

No items found.