To slag Krag
30
.
12
2021
-
11:56

To slag Krag

Diskusjonene om hvor skulpturen og bysten over dikteren Vilhelm Krag skal stå, har vært i nyhetsbildet den siste tiden. Julaften var det 150 år siden Krag ble født, mens de to "kopiene" av dikteren ble satt opp for 58 og 89 år siden.

Av
Anne Smith Lorentz
Tør jeg bede Dem, Hr. Ordfører, overbringe min ærbødigste og dybtfølte Tak for den Hæder, Christianssands By har vist mig ved at reise den prægtige Büste i Parken. En Tak til Opstillingskomiteen og alle og enhver, som har hjulpet til at gjøre Resultatet saa udmærket, som det er blevet. En særlig Tak vil jeg bringe Hr. Borgermester Kjær for det utrættelige, uegennyttige og akk saa vanskelige Arbeide han har udført for at bringe Sagen lykkeligt i Havn, Ærbødigst Vilhelm Krag, Havbugta 31.7.32.
Brev fra Krag

Dagen etter avdukingen av bysten på torvet i Kristiansand, sendte Vilhelm Krag takkebrev til Kristiansand kommune. Bysten av dikteren ble modellert av billedhugger Gustav Vigeland i 1903. Flere tiår senere ble den skjenket Krags fødeby, og 30. juli 1932 ble den avduket i parken ved Torvet. I arkivet etter Kristiansand by finner vi mange dokumenter knyttet til skulpturen og bysten av Krag, blant dem flere brev fra dikteren selv.

Den 25. juli 1932 takket dikteren borgermesteren for invitasjon til avdukingen, men av helbredshensyn kunne han ikke delta. Han skrev til borgermesteren at sønnen Preben ville komme, og takke Vigeland og kommunen på hans vegne. Flere andre i familien ville også være til stedet. Han avsluttet brevet med å høre om det kunne være plass til Knut Hamsuns sønn, Tore, som var på besøk hos sønnen Preben, på avdukingen.

Spøk fra Krag

Etter at det ble kjent at bysten skulle settes opp ved Torvet i Kristiansand, startet diskusjonene om hvor i parken den skulle plasseres. Nordøst eller sørvest, eller på plenene omkring Wergelandsmonumentet sammen med flere andre byster. Argumentet for at den skulle stå nordøst var at dette var i nærheten av Krags fødested, Madam Hamres hus. Men dette alternativet var visst slettes ikke et reelt alternativ, men ment som en spøk fra Krag sin side. Dikteren skal ha nevnt denne plasseringen nær hans fødested for borgermesteren og byfogden høsten 1931. Da Vigeland hørte dette sendte han brev til Krag hvor han skrev at han ikke forsto denne plasseringen. Da skal Krag ha ringt Vigeland. Dikteren var overrasket over at det som var ment som en spøk, kunne oppfattes alvorlig fra kommunens menn. I dokumenter fra kommunen kan vi lese at de var positive til Krags forslag til plassering.

Men Vigeland ville det annerledes, og han sendte straks etter samtale med Krag, både telegram og brev til kommunen om saken. Han refererte fra samtalen Krag skal ha hatt med de to kommuneansatte: " Nei, sæt mig ved Peter Johnsens (?) hus, der er jeg født, og stil et par bænke der". Videre skrev Vigeland at Krag konkluderte med et spøkefullt billed, som Borgermesteren og Byfogden maaske ville huske, " Det er den mørkeste og svarteste plass". Brevet fra Vigeland med oppklaring av spøken, satt kommunen tilbake på planen om opprinnelig plassering.

Bysten i barndoms have

I arkivet er det mange brev fra Vigeland til Kristiansand kommune hvor han viser engasjement for plassering av bysten og arrangementet rundt. Vigeland utarbeidet en plan hvor det på plenene omkring Wergelandsmonumentet ble tegnet inn plass for fire byster, med Krags byste plassert på plenen mot nordøst.

Vilhelm Krag døde i juli året etter avdukingen av bysten. På 1970-tallet ble bysten flyttet til Agder teater. Den stod siden i byhallen, før den like før jul ble flyttet sammen med bysten av broren, Thomas P. Krag, til Strandpromenaden og deres "Barndoms have".

Bysten av Krag satt opp i 1932

No items found.
Statue til pryd og glede

31 år etter bysten ble satt opp i parken ved Torvet, ble statuen av Vilhelm Krag satt opp ved Vesterveien. Den må som kjent flyttes grunnet veibygging, og kommunen ønsker innspill til hvor Vilhelm Krag skal få sitt nye utsiktspunkt.

I dokumenter knyttet til statuen på begynnelsen av 1960- tallet, ser vi at kommunen bevilget 36 000 kroner til opparbeidelse av omgivelsene og planer for området. 13. januar 1960 forpliktet formannskapet seg til å bevilge det nødvendige for å opparbeide statuens omgivelser som fredet park- og friareal. Ytre mur skulle plasseres så langt ut mot skråningen som mulig, så publikum kunne komme i passe avstand til statuen. I et brev fra parkvesenet 9 oktober 1961 vises en plan for sitteplasser og arrangement.

"I det hele skulle dette anlegg ha betingelser for å bli et sted der publikum gjerne søker hen på fine solskinnsdager, både vår, sommer og høst."

I juni 1961 var en delegasjon, med blant andre ordfører Tallaksen og besiktiget statuen som da sto ferdig i leire. " Vi var alle særdeles vel tilfredse med verket og overbeviste om at det vil bli til pryd og glede for byen", skrev kommunens utsendte.

Nå gjenstår det å se hvor Vilhelm Krag blir flyttet. Engasjementet er iallfall stort, og er du interessert i noe av historien rundt, finnes det en del i arkivene hos oss.

Arkivreferanse: Arkivsenter sør, Kristiansand by, formannskapet, Dc saksarkiv, boks 446

Statue av Krag satt opp i 1963

No items found.